Gối handmade trái tim tình yêu Tim 148 I LOVE YOU BX ƠI

210,000

Gối handmade trái tim

Có size 50 x 60 cm, 50 x 65 cm, 50 x 70 cm

Bạn muốn đặt màu sắc, chữ theo yêu cầu vui lòng gọi 0122 979 9806

FB: https://www.facebook.com/catuquatang/

ZaLo : 0122 979 9806

Kết quả hình ảnh cho cảm ơn

Chat Trực Tuyến 24/7